Τετάρτη 12 Μαρτίου 2014

Στη Βουλή το νομοσχέδιο του Θαλάσσιου Τουρισμού

Στόχος είναι το άνοιγμα της αγοράς με την προσέλκυση σκαφών στην Ελλάδα - Στην Ευρώπη αντιστοιχεί ένα σκάφος ανά 164 κατοίκους ενώ στην Ελλάδα ένα σκάφος κατά 600 κατοίκους


Την Τετάρτη κατατίθεται στη Βουλή το νομοσχέδιο για το Θαλάσσιο Τουρισμό μετά από τέσσερα ολόκληρα χρόνια, θητεία επτά υπουργών και υφυπουργών Ναυτιλίας και τέσσερα νομοσχέδια. Στόχος είναι το άνοιγμα της αγοράς με την προσέλκυση σκαφών στην Ελλάδα. 


«Οι ετήσιες δαπάνες που κάνει ένα σκάφος αναψυχής είναι 20 χιλιάδες ευρώ κατά μέσο όρο. Η διαμόρφωση ενός σύγχρονου πλαισίου θα αυξήσει τον αριθμό σκαφών και τις θέσεις εργασίας, Η Ελλάδα έχει τον μικρότερο αριθμό θέσεων ελλιμενισμού με 0,5 σκάση ανά χιλιόμετρο ακτογραμμής ενώ στην Ευρώπη και στην Τουρκία είναι 8,5. Κάθε σκάφος αναψυχής δημιουργεί 1,7 θέσεις εργασίας και άλλες 9 στην στεριά» επεσήμανε ο ΥΝΑ, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που έδωσε την Τετάρτη στον Πειραιά.

«Στην Ευρώπη αντιστοιχεί ένα σκάφος ανά 164 κατοίκους ενώ στην Ελλάδα ένα σκάφος κατά 600 κατοίκους. Στην Ελλάδα θα μπορούσαμε να έχουμε 67.000 σκάφη αναψυχής ,με τα ανάλογα έσοδα. Ο συνολικός τζίρος από τα σκάφη αναψυχής ήταν 400 εκατομμύρια το 2013 για την εθνική οικονομία».

Οι βασικές κατευθύνσεις του είναι: Δημιουργία πλαισίου για την προσέλκυση σκαφών στην ελληνική σημαία, ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής σημαίας, απλούστευση διαδικασιών και καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, ενίσχυση του αναπτυξιακού χαρακτήρα του θαλάσσιου τουρισμού. Παράλληλα, και μεταξύ άλλων, διασφαλίζεται η ελάχιστη ακτοπλοϊκή σύνδεση και διευρύνεται ο αριθμός των δικαιούχων ναυτικών και μελών των οικογενειών τους για επίδομα αναπηρίας. Τα σημαντικότερα σημεία του νομοσχεδίου είναι τα εξής:

Ευνοείται η επιχειρηματικότητα και ενισχύεται η ανταγωνιστικότητα

- Καταργείται η «άδεια» των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής.- Καταργείται η αποκλειστική χρήση του πλοίου αναψυχής, το οποίο μπορεί εφεξής να χρησιμοποιείται για εκπαιδευτικούς σκοπούς ή να συμμετέχει σε αγώνες.
- Ελαστικοποιείται και προσαρμόζεται στις πραγματικές συνθήκες η υποχρέωση των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής για εκτέλεση ελάχιστου αριθμού ναυλώσεων (μείωση αριθμού ημερών, εκπτώσεις λόγω ηλικίας πλοίου, δυνατότητα συμπλήρωσης ημερών μέσα στην επόμενη τριετία).
- Εισάγεται νέα δυνατότητα παροπλισμού του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής για τις περιπτώσεις που οι συνθήκες δεν ευνοούν τη ναύλωση ή την πώλησή του.
- Επεκτείνεται, υπό προϋποθέσεις, το δικαίωμα εκναύλωσης πλοίων αναψυχής με μη κοινοτική σημαία. Στόχος η προσέλκυση των Mega yachts.
- Συμπεριλαμβάνονται οι ναυτικοί πράκτορες στα πρόσωπα που μπορούν να διενεργούν ναυλώσεις.
- Καταργείται η δυνατότητα καθορισμού με υπουργική απόφαση του κατώτατου ημερήσιου ναύλου των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής.
- Επεκτείνεται το δικαίωμα ναύλωσης χωρίς πλοίαρχο και πλήρωμα στα πλοία αναψυχής μήκους έως 24 μ., όπως συμβαίνει στις άλλες χώρες της Ε.Ε.
- Διευκρινίζεται το ασφαλιστικό καθεστώς του κυβερνήτη που είναι εν ενεργεία ναυτικός ώστε να ασφαλίζεται μόνο στο ΝΑΤ (όχι διπλή ασφάλιση στον ΟΑΕΕ).
- Απλοποιείται η διαδικασία για την παροχή δυνατότητας χρηματοδοτικής μίσθωσης για τα πλοία αναψυχής.
- Παρέχεται η δυνατότητα εκναύλωσης σε πλοία με μεταφορική ικανότητα έως 99 επιβατών.
- Διευκρινίζεται ρητά η μέθοδος μείωσης λόγω ηλικίας της φορολογητέας αξίας του πλοίου αναψυχής σε περιπτώσεις αυτοπαράδοσης και μεταβίβασης λόγω γονικής
παροχής, δωρεάς ή θανάτου.
- Αυξάνεται το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο η Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής (ΝΕΠΑ) πρέπει να αποκτήσει την κυριότητα ή εκμετάλλευση επαγγελματικού πλοίου αναψυχής.
- Κωδικοποιείται το καθεστώς των ημεροπλοίων και καταργούνται αναχρονιστικοί περιορισμοί (π.χ., απαγόρευση προσέγγισης σε όρμο ή ακτή όταν το ταξίδι ξεκινάει από λιμάνι).
- Εισάγεται νέα δυνατότητα δραστηριοποίησης των ημεροπλοίων με συνδυασμό θαλάσσιου και χερσαίου ταξιδιού στο ίδιο τουριστικό πακέτο.
- Διευρύνονται οι δυνατότητες περιήγησης με ημερόπλοια και παρέχεται δυνατότητα επέκτασης του χρόνου του ταξιδιού όταν στο ίδιο τουριστικό πακέτο συμπεριλαμβάνεται φιλοξενία στην ξηρά.
- Εξομοιώνονται ως προς τα φαρικά τέλη οι ξένες σημαίες με την ελληνική ώστε η μείωση της κατά κεφαλήν χρέωσης να αποτελέσει κίνητρο για την αύξηση του αριθμού των επιβατών που αποεπιβιβάζονται (home porting).

Περιορίζεται η γραφειοκρατία

Με το νομοσχέδιο γίνεται προσπάθεια να μειωθεί ο γραφειοκρατικός μηχανισμός. Πιο συγκεκριμένα:

- Εφαρμόζεται το ηλεκτρονικό μητρώο τουριστικών πλοίων και η ηλεκτρονική υποβολή ναυλοσυμφώνου.
- Ελαχιστοποιούνται οι περιπτώσεις στις οποίες είναι υποχρεωτική η λήψη απόπλου και η δήλωση κατάπλου.
- Περιορίζεται η υποχρέωση εκτέλεσης ελάχιστων ημερών ναύλωσης σε όσα επαγγελματικά πλοία αναψυχής έχουν απαλλαγεί από τον ΦΠΑ κατά την εισαγωγή τους.
- Εισάγεται ρύθμιση για τα πλοία αναψυχής που κατάσχονται (μέχρι σήμερα, λόγω κενού στη νομοθεσία, απαιτείται γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου).
- Καταργείται η ερασιτεχνική άδεια αλιείας (ατομική και σκάφους). Αυτό έχει επιπλέον ως αποτέλεσμα την αποδέσμευση του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος και της Ελληνικής Ακτοφυλακής από γραφειοκρατικές εργασίες.
- Απλοποιείται η διαδικασία απομάκρυνσης εγκαταλελειμμένων πλοίων αναψυχής και ναυαγίων από τους τουριστικούς λιμένες.
- Καταργούνται τα παράβολα των 0,88 ευρώ για: α) λήψη άδειας απόπλου και β) λήψη άδειας καθέλκυσης - ανέλκυσης.
- Εξορθολογίζεται η διαδικασία διαγραφής πλοίου από το ελληνικό νηολόγιο.
- Μειώνονται οι υπογραφές που απαιτούνται για την αδειοδότηση για των πλωτών εξεδρών που έχουν εποχιακή χρήση.
- Καταργούνται αναχρονιστικές ρυθμίσεις και αναπροσαρμόζεται το πλαίσιο δραστηριοποίησης των πλοίων.
- Καταργείται η απαγόρευση επιβίβασης σε επαγγελματικό πλοίο αναψυχής προσώπων που δεν είναι εξαρχής δηλωμένα στο ναυλοσύμφωνο.
- Παρέχεται η δυνατότητα ιδιοχρησιμοποίησης του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής όταν αυτό δεν εκτελεί ναυλώσεις.
- Καταργείται η απαγόρευση εκναύλωσης των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής.
- Επικαιροποιούνται και εκλογικεύονται οι κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης (π.χ., κατάργηση της ποινής φυλάκισης).
- Εκλογικεύονται οι απαιτήσεις για τη διακυβέρνηση των σκαφών και πλωτών ναυπηγημάτων των υδατοκαλλιεργειών
- Εκσυγχρονίζονται οι ελεγκτικές διαδικασίες (το μητρώο τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών θα διασυνδέεται με το TAXIS και το ISIS).
- Συγχωνεύονται ο Οίκος Ναύτου και το Γραφείο Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας.
- Διευρύνονται οι κατηγορίες πασχόντων ναυτικών και μελών της οικογένειας των ναυτικών που δικαιούνται επιδόματα αναπηρίας.
- Θεσπίζεται διαδικασία για τη διασφάλιση ελάχιστης ακτοπλοϊκής σύνδεσης στην περίπτωση σοβαρής διαταραχής της συγκοινωνίας η οποία απειλεί το δημόσιο συμφέρον.
- Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης μελών οικογενειών οι οποίες ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες στο ναυτικό επάγγελμα (διευρύνονται οι ειδικές κατηγορίες προσώπων που εισάγονται «καθ’ υπέρβαση» στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού).
- Ενισχύεται η δυνατότητα φοίτησης στη Σχολή Δυτών Καλύμνου (κατ’ εξαίρεση εισαγωγή ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας).
- Ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με την κατάταξη και την προαγωγή των στελεχών των Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.
- Ρυθμίζεται η ημερήσια αποζημίωση των στελεχών των Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. που υπηρετούν στα περιπολικά, ναυαγοσωστικά και αντιρρυπαντικά σκάφη, καθώς και τα οδοιπορικά έξοδα για μετακίνηση στο εξωτερικό ή το εσωτερικό.
- Ρυθμίζονται οι αποδοχές του προσωπικού της Πλοηγικής Υπηρεσίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε ελεύθερα τα σχόλια σας αρκεί να μην είναι υβριστικά.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...