Τρίτη 8 Ιανουαρίου 2013

Μακεδονία Παλλάς: Στις 4 Φεβρουαρίου ο διαγωνισμός με κλειστές προσφορές

Τη Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου και με κλειστές προσφορές, για να διασφαλιστεί η διαφάνεια, θα διεξαχθεί ο δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός για τη... βραχυχρόνια εκμίσθωση του ξενοδοχείου «Μακεδονία Παλλάς».
Σε ανακοίνωσή της η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τονίζει ότι ο ανοικτός πλειοδοτικός διαγωνισμός με το ίδιο αντικείμενο, που επρόκειτο να διεξαχθεί την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2013, ματαιώνεται, ενώ αναφέρεται σε δημοσιεύματα «βασισμένα σε φημολογία και ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, που αναπαράγονται ακρίτως, χωρίς να ζητείται ενημέρωση από τη Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, δημιουργούν μόνο εντυπώσεις και υπονομεύουν το επιχειρησιακό σχέδιο του Ιδρύματος».

Εν τω μεταξύ σε απάντησή του σε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ ο διοικητής του ΙΚΑ κ. Ρ. Σπυρόπουλος, διευκρινίζει το χρονικό εξεύρεσης ενοικιαστή του ξενοδοχείου καθώς και τα διαδικαστικά προβλήματα που προέκυψαν. Ο ίδιος επισημαίνει ωστόσο ότι το τελικό επιχειρησιακό αποτέλεσμα είναι το βέλτιστο δυνατό, καθώς μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου του 2013 στο ξενοδοχείο θα έχει εγκατασταθεί ο μεταβατικός (με διάρκεια 12 μηνών) μισθωτής και εντός των 12 προσεχών μηνών θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες του διεθνούς διαγωνισμού επιλογής του μακροχρόνιου μισθωτή-επενδυτή του Μακεδονία Παλλάς. Παράλληλα με βάση τις μέχρι σήμερα εξελίξεις, το κόστος που επωμίζεται το ΙΚΑ είναι το κόστος συντήρησης και φύλαξης του ξενοδοχείου από 13/1/2013 έως και 31/1/2013, διάστημα κατά το οποίο το ξενοδοχείο θα παραμείνει κλειστό.

Η Προκήρυξη, η περίληψη της Προκήρυξης καθώς και η Τεχνική Περιγραφή του ξενοδοχείου βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Η απάντηση του διοικητή του ΙΚΑ στην ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ

«Με σεβασμό απέναντι στα κοινοβουλευτικά κόμματα, έχουμε το χρέος να επανέλθουμε με μία ακόμη ανακοίνωσή μας προκειμένου να γίνουν κατανοητές όλες οι πλευρές και οι πτυχές που αφορούν στο θέμα του Μακεδονία Παλλάς

Προκειμένου να απαντηθούν τα επιπλέον ερωτηματικά, που όπως τονίζετε στην νέα δήλωσή σας (4.1.2013), έχουν δημιουργηθεί με την άκαρπη παρέλευση ενός ολόκληρου χρόνου χωρίς να υπάρξει ουσιαστικό αποτέλεσμα με βάση τις προβλεπόμενες από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο διαδικασίες, για την εξεύρεση ενοικιαστή του ξενοδοχείου ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΛΛΑΣ και σε συνέχεια της προηγούμενης ανακοίνωσης του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ για το θέμα, σας κάνω γνωστά τα παρακάτω γεγονότα και διαδικαστικά προβλήματα που κλήθηκε να αντιμετωπίσει η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

1. Το Ξενοδοχείο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΛΛΑΣ» στην Θεσσαλονίκη, περιήλθε στην κυριότητα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ το έτος 2008, μετά την συγχώνευση του κλάδου σύνταξης του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού ΟΤΕ (ΤΑΠ-ΟΤΕ) στον κλάδο Σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Το εν λόγω ακίνητο είχε δε ήδη εκμισθωθεί στην ανώνυμη εταιρεία «ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΖΕΥΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ», η οποία σήμερα φέρει την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΞΤΕ».

2. Η μισθώτρια εταιρεία, με την από 13/10/2011 εξώδικη δήλωσή της, κατήγγειλε τη σύμβαση μίσθωσης, με ημερομηνία επέλευσης των αποτελεσμάτων της καταγγελίας την 13η Ιανουαρίου 2012.

3. Με την 248/34/26.10.2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, αποφασίσθηκε η προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη τεχνικού συμβούλου, με σκοπό την εκπόνηση μελέτης αξιοποίησης και την σύνταξη των απαραίτητων τευχών για την προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για την μακροχρόνια μίσθωση του ακινήτου που στεγάζεται το ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΛΛΑΣ.

4. Παράλληλα και επειδή η διασφάλιση των συμφερόντων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ επέβαλλε την συνέχιση της λειτουργίας του ξενοδοχείου ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΛΛΑΣ μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας ολοκλήρωσης του διεθνούς διαγωνισμού και την ανάδειξη νέου επενδυτή /μισθωτή, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος με την υπ' αριθμόν 306/43/29/12/2011 απόφαση του, ενέκρινε την βραχυχρόνια μίσθωσή του ξενοδοχείου και την κατάρτιση ιδιότυπης σύμβαση παραχώρησης της χρήσης του με την ίδια μισθώτρια εταιρία. Η ανωτέρω σύμβαση υπεγράφη την 13/1/2012 και η διάρκεια της η οποία αρχικά αφορούσε το χρονικό διάστημα από 14/1/2012 έως και την 31/10/2012, παρατάθηκε μέχρι 13/1/2013, μετά από χρήση από το Ίδρυμα του μονομερούς του δικαιώματος παράτασης.

Η εν λόγω ιδιότυπη σύμβαση είχε ως στόχο τη διάσωση των θέσεων εργασίας και τη μη απαξίωση του Ξενοδοχείου με την αιφνιδιαστική παύση των εργασιών του. Και οι δύο στόχοι επιτεύχθηκαν και όταν ανακοινωθούν τα χρηματικά ποσά που θα λάβει το ΙΚΑ από τα κέρδη του 2012, τότε ίσως θα καταλάβουν το λάθος του όσοι επέκριναν την ιδιότυπη αυτή σύμβαση.

5. Στις 17/1/2012, διενεργήθηκε ο ανοιχτός διαγωνισμός για την πρόσληψη τεχνικού συμβούλου αξιοποίησης, ο οποίος κατακυρώθηκε στις 13/7/2012, στην ένωση εταιρειών «Euroconsultants -Ευρωσύμβουλοι Ανώνυμη Εταιρεία Συμβούλων Ανάπτυξης» και «ATTICABANK PROPERTIES - Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Ακινήτων», ενώ η υπογραφή της σχετικής σύμβασης έγινε στις 26/7/2012.

6. Στις 30/7/2012 έγινε η πρώτη συνάντηση μεταξύ των υπηρεσιακών παραγόντων της τεχνικής υπηρεσίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και της κοινοπραξίας ATTICA BANK - ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ με σκοπό, την έναρξη της προετοιμασίας των τευχών του διεθνούς διαγωνισμού και στόχο ως τις 31/12/2012 να έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες ανάδειξης
τελικού αναδόχου.

7. Μέχρι τις 3/8/2012 η κοινοπραξία των συμβούλων είχε λάβει το 80% των απαιτούμενων εγγράφων και σχεδίων (νομικών, τεχνικών).

8. Στις 9/8/2012 η κοινοπραξία προχώρησε σε επιτόπου αυτοψία στο ξενοδοχείο.

9. Στις 2/10/2012 έγινε η πρώτη συνάντηση ανάμεσα στη Διοίκηση, την επιτροπή και τους συμβούλους με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων εν όψει της παράδοσης των τευχών.

10. Στις 5/10/2012 παραδόθηκαν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τα παραδοτέα τεύχη του διαγωνισμού προς επεξεργασία και έγκριση από τη Διοίκηση. Ομως κατά τη διάρκεια της νομικής επεξεργασίας των εν λόγω τευχών από τη νομική διεύθυνση του Ιδρύματος, ανιχνεύθηκαν ασυμβατότητες, οι οποίες είναι αντίθετες με τον κανονισμό μισθώσεων-εκμισθώσεων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

11. Στο μεσοδιάστημα και επειδή διαφαινόταν ότι η όλη διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού θα καθυστερούσε και ο στόχος που είχε τεθεί στις 30/7/2012 για την ανάδειξη τελικού αναδόχου ως τις 31/12/2012 δεν ήταν εφικτός, ζητήθηκε την 18/9/2012, από τις υπηρεσίες η προετοιμασία της διαδικασίας για την εκμίσθωση του ξενοδοχείου για ένα έτος.

12. Στις 24/9/2012 απευθυνθήκαμε στο νομικό σύμβουλο της τεχνικής υπηρεσίας, ο οποίος σε γνωμοδότηση που μας έστειλε στις 17/10/2012, πρότεινε να ζητηθεί γνωμοδότηση από το νομικό συμβούλιο του κράτους.

13. Στις 19/10/2012 με έγγραφό μας στο Νομικό Σύμβουλο του κράτους, ζητάμε τη γνωμοδότηση του σχετικά με την περαιτέρω εκμίσθωση μέσω διαγωνισμού , για ένα έτος, του ξενοδοχείου ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΛΛΑΣ.

14. Στις 10/12/2012 μας εστάλη η σχετική με τα ανωτέρω γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου του κράτους .

15. Στις 20/12/2012 αποφασίστηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο να προχωρήσουμε σε πλειοδοτικό διαγωνισμό. Χρόνος ολοκλήρωσης των διαδικασιών του ανωτέρω διαγωνισμού είναι η 21/1/2013.

16. Στις 27/12/2012 πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Διοίκησης του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ με τον Πρόεδρο του εργατικού κέντρου (που είναι και μέλος του ΔΣ. του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ) καθώς και με εκπροσώπους των εργαζομένων του ξενοδοχείου, προκειμένου να συζητήσουμε προτάσεις τους για την μη διακοπή της λειτουργίας του ξενοδοχείου κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της λήξης της υφιστάμενης Ιδιότυπης σύμβασης παραχώρησης της χρήσης του και την ανάδειξη , μέσω του εν εξελίξει διαγωνισμού, του νέου βραχυχρόνιου μισθωτή.

17. Στις 29/12/2012 έγινε σύσκεψη στο ΙΚΑ παρουσία και εκπροσώπου της σημερινής μισθώτριας εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΞΤΕ». Μας παρεδόθη από μέρους του, ένα σχέδιο συμβάσεως που δεν έγινε αποδεκτό από το ΙΚΑ δεδομένου ότι η σύμβαση αυτή θα μπορούσε να παράξει δικαστικά αποτελέσματα μετατροπής της υφιστάμενης ιδιότυπης σύμβασης παραχώρησης σε εμπορική μίσθωση. Διαφωνήσαμε και προτείναμε ένα άλλο σχέδιο σύμβασης σύμφωνα με τις απόψεις και υποδείξεις του νομικού συμβούλου του κράτους.\

18. Στις 31/12/2012 η εταιρία απέρριψε το σχέδιο σύμβασης που προτάθηκε από το νομικό σύμβουλο του κράτους και συνεπώς από τις 13/1/2013 και μέχρι τις 25/1/2013, περίπου, το ξενοδοχείο θα μείνει κλειστό καθόσον δεν κατέστη δυνατή η εξεύρεση λύσης που να διασφαλίζει τα συμφέροντα του Ιδρύματος.

Με βάση τα όσα αναφέρθηκαν, επιβεβαιώνονται οι ιδιαιτερότητες της διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων των ΝΠΔΔ και ειδικότερα αυτών που η αξιοποίηση τους εξαρτάται από τις επικρατούσες συνθήκες και κανόνες της ελεύθερης αγοράς.

Ωστόσο παρά όλα τα προβλήματα, τις δυσλειτουργίες και τις καθυστερήσεις που μας επιβάλλουν τα διαδικαστικά δεδομένα νομιμοποιήσεων όλων των αποφάσεών μας, το τελικό επιχειρησιακό αποτέλεσμα είναι το βέλτιστο δυνατό, καθώς:

Α) μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου του 2013 στο ξενοδοχείο θα έχει εγκατασταθεί ο μεταβατικός (με διάρκεια 12 μηνών) μισθωτής
και
Β) εντός των 12 προσεχών μηνών θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες του διεθνούς διαγωνισμού επιλογής του μακροχρόνιου μισθωτή-επενδυτή του Μακεδονία Παλλάς.

Με βάση τις μέχρι σήμερα εξελίξεις, το κόστος που επωμίζεται το ΙΚΑ είναι το κόστος συντήρησης και φύλαξης του ξενοδοχείου από 13/1/2013 έως και 31/1/2013.

Με γνώμονα την προάσπιση των δικαιωμάτων και των συμφερόντων του Ιδρύματος και έχοντας απόλυτη συναίσθηση και επίγνωση της σημασίας που έχει το ξενοδοχείο για την οικονομική και κοινωνική ζωή της Θεσσαλονίκης αλλά και της αγωνίας των εργαζομένων του, επιχειρήσαμε να διασφαλίσουμε τη συνέχιση της λειτουργίας του μέχρι την εγκατάσταση σε αυτό του νέου βραχυχρόνιου μισθωτή.

Σας γνωστοποιούμε ότι οι προβλεπόμενες διαδικασίες του κλειστού διαγωνισμού για τον προσωρινό (12μηνο) ενοικιαστή αλλά και του διεθνούς διαγωνισμού που θα διεξαχθεί, με την παροχή τεχνικής βοήθειας από την ATTICA BANK- ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, θωρακίζουν το συνολικό πλαίσιο των αποφάσεών μας με νόμιμες και διαφανείς διαδικασίες που ουδείς μπορεί να αμφισβητήσει.

Με απόλυτη ευθύνη κάναμε γνωστό το συνολικό πλαίσιο, τόσο των αποφάσεών μας όσο και των επιχειρησιακών μας σχεδιασμών.

Παρακαλούμε ιδιαιτέρως όσους έχουν την αρμοδιότητα της εποπτείας και του ελέγχου των πράξεών μας να ερμηνεύουν τις αποφάσεις μας αξιοποιώντας όλα τα στοιχεία προκειμένου να μην δημιουργούνται εντυπώσεις που μπορούν να υπονομεύουν (σίγουρα άθελά τους) τους επιχειρησιακούς στόχους μιας οικονομικής συμφωνίας που επιδιώκουμε , ακολουθώντας τις δεσμεύσεις που, εκ του νόμου πρέπει να έχουμε ως ΝΠΔΔ.

Τέλος επισημαίνουμε, όπως άλλωστε είναι και η πάγια στάση μας, ότι η Διοίκηση του ΙΚΑ προτίθεται να ενημερώνει άμεσα, και όχι αναγκαστικά μέσω διαλόγου στα ΜΜΕ, τους βουλευτές που έχουν ερωτηματικά για το συγκεκριμένο θέμα του Μακεδονία Παλλάς και όποιο άλλο θέμα τους ενδιαφέρει».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε ελεύθερα τα σχόλια σας αρκεί να μην είναι υβριστικά.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...