Παρασκευή 9 Μαρτίου 2012

Τουρισμός: διαβούλευση για Ειδικό Χωροταξικό-Αειφόρο Ανάπτυξη


Αναρτήθηκε σήμερα στο opengov, η Έκθεση Αξιολόγησης και το σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την τροποποίηση του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδίου και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό (ΦΕΚ 1138/τ.Β/11.6. 2009).

Σχεδόν τρία χρόνια μετά την έγκρισή του, το Ειδικό Πλαίσιο τίθεται σε αξιολόγηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 2742/99.
Βάσει της αξιολόγησης που διεξήχθη προέκυψε η αναγκαιότητα και οι κατευθύνσεις για την τροποποίηση της ΚΥΑ του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου του Τουρισμού.

Για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης αξιοποιήθηκε η συσσωρευμένη εμπειρία της Δ/νσης Χωροταξίας του ΥΠΕΚΑ από την εφαρμογή του Πλαισίου, το διαθέσιμο υλικό της Υπηρεσίας, καθώς και πολύτιμες εισροές από άλλα Υπουργεία, Υπηρεσίες και φορείς. Ιδιαίτερη μνεία θα πρέπει να γίνει στη συμβολή του ΥΠΠΟΤ στη διαδικασία της αξιολόγησης, που με τις προτάσεις, το υλικό και τις διευκρινήσεις που παρείχε, διευκόλυνε σημαντικά την εκπόνησή της.

Στην περίπτωση μίας δομικού τύπου κρίσης, όπως η σημερινή, αναδεικνύεται η αναγκαιότητα της υλοποίησης μιας μακροχρόνιας και σαφώς διατυπωμένης στρατηγικής, που θα αξιοποιήσει τα εγγενή πλεονεκτήματα του ελληνικού τουρισμού. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν τεθεί συγκεκριμένοι στρατηγικοί άξονες τουριστικής ανάπτυξης και έχουν ενεργοποιηθεί εξειδικευμένες και στοχευμένες ενέργειες, που πιστεύουμε ότι θα συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των διαπιστωμένων προβλημάτων.

Ο χαρακτηρισμός της στοχεύει στην διατήρηση του συμβολικού της χαρακτήρα ο οποίος μπορεί να συντελέσει παράλληλα με τις υπόλοιπες δράσεις στη συγκράτηση της γενικότερης υποβάθμισης της περιοχής του Κέντρου της Αθήνας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε ελεύθερα τα σχόλια σας αρκεί να μην είναι υβριστικά.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...