Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2011

Αναγκαία η ίδρυση Διευθύνσεων Τουρισμού στις ηπειρωτικές περιφέρειες

"Η ιστορική, αρχαιολογική και πολιτιστική κληρονομιά, η φύση, το ήπιο κλίμα, οι πολλαπλές επιλογές διαφορετικού τύπου τουριστικών προορισμών, η γειτνίαση με τα αστικά κέντρα, οι χαμηλοί δείκτες κορεσμού και η μεγάλη ακτογραμμή αποτελούν τα δυνατά σημεία της Πελοποννήσου, πάνω στα οποία θα πρέπει να στηριχτεί η προσπάθεια ανάπτυξης του τουρισμού" αυτό τονίζει ο Δημήτρης Πολλάλης, Πρόεδρος Ένωσης Ξενοδοχείων Λακωνίας Σύμβουλος Διοικούσας Επιτροπής Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος

Ο Δημ. Πολάλης επισημαίνει ότι είναι "αναγκαία η ίδρυση Διευθύνσεων Τουρισμού στις ηπειρωτικές περιφέρειες της χώρας" Και ακόμη:

Στο πλαίσιο του σχεδίου Καλλικράτη, σε Περιφερειακό επίπεδο προβλέπεται η ίδρυση Δ/νσεων Τουρισμού μόνο στις νησιωτικές περιφέρειες της χώρας, ενώ στις ηπειρωτικές περιφέρειες συστήνεται τμήμα τουρισμού, το οποίο εντάσσεται σε μια Διεύθυνση με πολλαπλές αρμοδιότητες (δια βίου μάθηση, απασχόληση, εμπόριο και τουρισμό).

Αδυνατούμε να κατανοήσουμε αυτόν το διαχωρισμό μεταξύ νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας όσον αφορά στον τουρισμό, δεδομένου ότι σημαντικό μέρος της τουριστικής δραστηριότητας συγκεντρώνεται σε πολλούς προορισμούς της ηπειρωτικής χώρας.

Θεωρούμε αναγκαία την ίδρυση Δ/νσης Τουρισμού στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και μάλιστα στελεχωμένη με προσωπικό που διαθέτει γνώσεις και εμπειρία σε θέματα τουρισμού.

Στόχοι του υπό ίδρυση νέου Οργανισμού Διαχείρισης Προορισμού Πελοποννήσου, θα πρέπει να είναι:

Η αξιοποίηση κοινοτικών και εθνικών πόρων για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής.

Η δημιουργία βάσης δεδομένων, η προβολή της Περιφέρειας στο διαδίκτυο και η διάδοση του ηλεκτρονικού εμπορίου

Η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού των φορέων μέσα από προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Η ανάπτυξη συνεργασιών με άλλες Περιφέρειες της χώρας καθώς και αντίστοιχους οργανισμούς του εξωτερικού.

Η εμψύχωση / ευαισθητοποίηση των φορέων, της τοπικής κοινωνίας, των επαγγελματιών και όλων των εμπλεκόμενων στον τουρισμό.

Η προβολή και προώθηση του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Πελοποννήσου με κάθε μέσο

Η εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων μάρκετινγκ και προώθησης με χρονικό ορίζοντα 5ετίας σε κυλιόμενη βάση.

Η υλοποίηση προγραμμάτων προώθησης των επί μέρους τουριστικών προορισμών των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας.

Η δημιουργία τοπικών συμφώνων ποιότητας μεταξύ των φορέων του τουρισμού, η πιστοποίηση και ο έλεγχος της ποιότητας των προσφερομένων υπηρεσιών

Η συλλογή και η παροχή στατιστικών στοιχείων, η ενημέρωση και πληροφόρηση των φορέων του τομέα.

Οι έρευνες αγοράς σχετικά με τις τάσεις και τα δεδομένα του τουρισμού καθώς και η εκπόνηση σχετικών μελετών

Επειδή η εμπειρία έχει δείξει ότι τον αρχικό ενθουσιασμό από τέτοιου είδους πρωτοβουλίες διαδέχεται η αδυναμία εκπλήρωσης των στόχων, θα πρέπει κατά το πρώτο στάδιο προετοιμασίας, να υπάρξει αποσαφήνιση του ΟΡΑΜΑΤΟΣ και της ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ καθώς και της ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΕΤΟΧΩΝΤΩΝ για την στήριξη του Οργανισμού.

Στη συνέχεια θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην οικονομική αυτοτέλεια με την εξεύρεση μόνιμων πόρων, χωρίς την ύπαρξη των οποίων δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν οι στόχοι του.

Μαγικές συνταγές δεν υπάρχουν…

Χρειάζεται προσπάθεια με όραμα, συγκεκριμένους στόχους, πρόγραμμα και συντονισμό.

Ο τουρισμός και οι ελληνικές γεύσεις μπορούν να βρεθούν στην πρώτη γραμμή της μάχης.

Η κυρίαρχη «λεπτομέρεια» είναι η αλλαγή νοοτροπίας του τρόπου που προσεγγίζουμε την τουριστική ανάπτυξη.

Ή αλλάζουμε ή βουλιάζουμε (μόνοι μας και χωρίς τουρίστες).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε ελεύθερα τα σχόλια σας αρκεί να μην είναι υβριστικά.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...