Σάββατο 1 Δεκεμβρίου 2012

Καταργούνται οι περιβαλλοντικές αξιολογήσεις για ξενοδοχειακά καταλύματα ακόμη και σε περιοχές Natura

Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα σε περιοχές εντός και εκτός σχεδίων πόλεων και ορίων οικισμών, σε παραδοσιακούς οικισμούς, καθώς και σε άλλα τουριστικά έργα και δραστηριότητες, ακόμη και εντός περιοχών Natura, δεν θα χρειάζονται πια για την αδειοδότησή τους παρά μια «Πρότυπη Περιβαλλοντική Δέσμευση» και όχι Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Αυτό το χαρτί, το οποίο ουσιαστικά θα αποτελεί μια υπεύθυνη δήλωση του φορέα του έργου, θα επισυνάπτεται είτε στην έγκριση καταλληλότητας οικοπέδου είτε στο ειδικό σήμα λειτουργίας του ΕΟΤ κλπ.

Μάλιστα, εφόσον η χορηγούμενη άδεια έχει συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ισχύος και για την κατασκευή και λειτουργία του έργου απαιτείται έκδοση και άλλων αδειών, το συμπληρωμένο έντυπο με τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις θα ενσωματώνεται και στις μετέπειτα χορηγούμενες άδειες.

Αυτό, μεταξύ άλλων, προβλέπεται σε Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που υπογράφουν οι υπουργοί Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υγείας, Τουρισμού και ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος με τον τίτλο «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα και δραστηριότητες της Κατηγορίας Β της 6ης Ομάδας "Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής" του Παραρτήματος VI της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ Β' 21), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ειδικότερα για τα έργα και τις δραστηριότητες με α/α 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 13 και 18».

Σύμφωνα με τη νέα ΚΥΑ ο φορέας του έργου θα φέρει ακέραια την ευθύνη για την τήρηση των Προτύπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων.

Η δήλωση υπαγωγής της εγκατάστασης σε Πρότυπη Περιβαλλοντική Δέσμευση θα συνοδεύεται, κατά περίπτωση, και από άλλα δικαιολογητικά. Για παράδειγμα, για έργα εκτός σχεδίου σε περιοχή Natura, θα πρέπει να υποβάλλεται και Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση καθώς και σχετική απόφαση του Περιφερειάρχη με τυχόν πρόσθετους όρους για την Πρότυπη Περιβαλλοντική Δέσμευση

Αν το εκτός σχεδίου οικόπεδο ή τμήμα αυτού βρίσκεται εντός δασικής έκτασης, θα απαιτούνται επιπλέον πράξη χαρακτηρισμού και γνωμοδότηση δασικής υπηρεσίας.

Εφόσον το γήπεδο ή το οικόπεδο βρίσκεται σε αρχαιολογική περιοχή θα απαιτούνται  σχετικές εγκρίσεις από τις αρμόδιες Αρχαιολογικές Υπηρεσίες προκειμένου τα τυχόν μέτρα, όροι και περιορισμοί που τίθενται σε αυτές να εντάσσονται στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις.

Για νέα έργα που αδειοδοτούνται από τον ΕΟΤ καθώς και για υφιστάμενα έργα στα οποία θα υλοποιηθούν εργασίες επέκτασης (με ή χωρίς επέκταση οικοπέδου) προβλέπεται βεβαίωση από την πολεοδομική υπηρεσία για τον αν επιτρέπεται η χρήση από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, τα περιφερειακά χωροταξικά και το χωροταξικό τουρισμού.

Σε ανακοίνωσή του το ΥΠΕΚΑ αναφέρει ότι «με την έκδοση των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων δεν θα χρειάζεται να υποβληθεί καμία μελέτη για το 85% των οικονομικών δραστηριοτήτων, καθώς αυτοδίκαια και άμεσα οι ενδιαφερόμενοι πολίτες ή επιχειρήσεις αναλαμβάνουν την ευθύνη να τηρούν τα προβλεπόμενα στα ΠΠΔ».

Η ΚΥΑ εκδόθηκε σε εφαρμογή του νόμου 4014/2011 με τον οποίο είχε καταργηθεί η υποχρέωση εκπόνησης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και έκδοσης περιβαλλοντικών όρων σε έργα κατηγορίας Β.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε ελεύθερα τα σχόλια σας αρκεί να μην είναι υβριστικά.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...