Τετάρτη 21 Ιουλίου 2010

Από την Παρασκευή οι αιτήσεις ξενοδόχων για την επιδότηση του ΟΑΕΔ

Από την Παρασκευή θα μπορούν οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στον ΟΑΕΔ προκειμένου να τύχουν επιχορήγησης ίσης με το 40% των εργοδοτικών εισφορών για 12 μήνες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΑΕΔ, οι αιτήσεις των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων συνεχούς λειτουργίας θα μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις 23/7/2010 έως και τις 14/9/2010.

Όπως αναφέρουν «Τα Νέα», οι αιτήσεις για το πρόγραμμα «διατήρησης 10.000 θέσεων εργασίας με επιχορήγηση μέρους των εργοδοτικών εισφορών» θα υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.oaed.gr. Το ποσό της επιχορήγησης αντιστοιχεί στο 40% επί των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών.

Η διάρκεια της επιχορήγησης είναι μέχρι 12 μήνες. Στο πρόγραμμα, εκτός από τις επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας, μπορούν να υπαχθούν και εποχικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, εφόσον διαθέτουν άδεια λειτουργίας του ΕΟΤ σε ισχύ.

Οι επιχειρήσεις δεν πρέπει να έχουν προχωρήσει σε καταγγελία σύμβασης εργασίας στο διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 2010 έως και τις 30 Απριλίου του 2010.

Αν το έχουν κάνει, θα πρέπει να έχουν αντικαταστήσει το 20% του απολυθέντος προσωπικού εντός 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Στο πρόγραμμα μπορούν να υπαχθούν μόνο επιχειρήσεις που δεν ήταν προβληματικές την 1η/1/2008.

Το πρόγραμμα αφορά:

-Υπαλλήλους οι οποίοι ανήκουν στο μόνιμο προσωπικό και οι οποίοι συνεχίζουν να απασχολούνται στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας με το ίδιο καθεστώς απασχόλησης για χρονικό διάστημα 12 μηνών.

-Υπαλλήλους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, υπό την προϋπόθεση της επέκτασης της σύμβασής τους μέχρι τη λήξη του προγράμματος.

Στον αριθμό προσωπικού δεν προσμετρώνται και δεν εντάσσονται για επιχορήγηση οι πρακτικά ασκούμενοι π.χ. των ΤΕΙ και των Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων.

Σε περίπτωση που η επιχείρηση μειώσει το προσωπικό της (με καταγγελία σύμβασης ή λόγω αποχώρησης) και δεν το αντικαταστήσει εντός 30 ημερών, το πρόγραμμα θα διακόπτεται όσον αφορά τις θέσεις εργασίας που μειώθηκαν και θα επιστρέφεται το αναλογούν ποσό της επιχορήγησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε ελεύθερα τα σχόλια σας αρκεί να μην είναι υβριστικά.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...